Bijen
Bijen

De Bijenklas is een praktische leerklas met 9 lagere schoolkinderen.

Verschillende maatschappelijke thema’s komen aan bod doorheen het schooljaar en worden ervaringsgericht aangeboden. Taal en communicatie binnen het thema wordt gestimuleerd. De persoonlijke, maatschappelijke en huishoudelijke redzaamheid komen aan bod en worden geoefend in alledaagse situaties. Centraal in deze klas staat het bevorderen van het groepsgevoel. Zo worden sociale vaardigheden aangeleerd.