Bijen
Bijen

Welkom in de bijenklas

De Bijenklas is een lagere zorgklas.

Het klasteam focust zich voornamelijk op:
> Creëren van basisveiligheid
> Het welbevinden van de leerlingen
> Beleven van zichzelf en de omgeving
> Stimuleren van de communicatie
> Zindelijkheid en persoonlijke redzaamheid blijven stimuleren.
> Eenvoudige cognitieve taakjes, die individueel aangeboden worden.