Eenden

Eenden

Welkom in de eendenklas

De eendenklas is de instapklas met 8 kleuters.

De kleuters hebben nog geen of weinig ervaring met schoollopen.

Het klasteam focust zich vooral op:
> Zich veilig voelen in de klas en op school
> Leren door te experimenteren met licht, kleur, muziek, bewegen,…
> Alledaagse vaardigheden aanleren door herhaling/ routines
> Taal en communicatie stimuleren