Klimop

Klimop

Archief: schooljaar 2018 - 2019

De Klimopklas is de oudste leerklas met 6 lagere schoolkinderen.

De leerlingen krijgen een schools aanbod (lezen, rekenen en tijd) in kleine groepen op werkbladen en werkboeken. Daarnaast focust de klas op al iets complexere huishoudelijke en maatschappelijke vaardigheden. Sociale en emotionele vaardigheden worden geoefend.