Regenboog
Regenboog
De Regenboogklas is een autiklas met 7 lagere schoolkinderen.

De kinderen hebben nood aan voldoende structuur, voorspelbaarheid en veiligheid. Dit bieden we hen door gebruik te maken van individuele werkhoeken en daglijnen.
Elke leerling krijgt een cognitief aanbod op maat.