Regenboog
Regenboog

Welkom in de regenboogklas

De Regenboogklas is lagere autiklas.

Het klasteam focust zich voornamelijk op:
> Stimuleren van communicatie
> Sociale ontwikkeling
> Emotionele ontwikkeling
> Functioneel inzetten van werkvaardigheden
> Persoonlijke en maatschappelijke redzaamheid