Sterren

Sterren

De Sterrenklas is een speelleerklas.

Op een speelse, thematische en groepsgerichte manier wordt er hier gewerkt aan woordenschatsuitbreiding, voorbereidende rekenvaardigheden, schrijfmotoriek, zelfredzaamheid, werkhouding … . Groepsmomenten worden gecreëerd waar het uitlokken van taal en beginnende sociale interacties centraal staan.

Sterren: Kennismakingsfilmpje