Vissen

Vissen

Welkom in de vissenklas

 

De Vissenklas is een gemengde klas met kleuters en lagere schoolkinderen.

Het klasteam werkt voornamelijk aan:
> Het welbevinden van de leerlingen
> Uitlokken van taal en communicatie, zintuigelijke waarnemingen en beginnende sociale interacties
> Uitbreiden van grof- en fijn motorische vaardigheden

Dit doen ze aan de hand van een combinatie van groepsmomenten en structurele individuele (werk) momenten te voorzien.