Vlinders

Vlinders

De Vlinderklas is een basale klas met 7 lagere schoolkinderen.

Er wordt rekening gehouden met het tempo van elke leerling. Het welbevinden primeert.

Er worden groepsmomenten gecreĆ«erd om het groepsgevoel te stimuleren en eenvoudige sociale vaardigheden aan te leren. Individueel worden vaardigheden aangeleerd (fijne motoriek, vormen sorteren, dezelfde prenten zoeken, ritssluitingen, …).