Vlinders

Vlinders

 

De Vlinderklas is een basale autiklas met 9 lagere schoolkinderen.

Er wordt rekening gehouden met het tempo van elke leerling. Het welbevinden primeert. Elke week gaan de leerlingen op uitstap om in het alledaagse leven persoonlijke en maatschappelijke vaardigheden te leren.

Er worden groepsmomenten gecreëerd om het groepsgevoel te stimuleren en eenvoudige sociale vaardigheden aan te leren. Individueel worden vaardigheden aangeleerd (fijne motoriek, vormen sorteren, dezelfde prenten zoeken, ritssluitingen, …).

Vlinders: turnen

Vlinders: in de klas

Vlinders: Eerste weken in de klas