Vlinders

Vlinders

Archief: schooljaar 2018 – 2019

De Vlinderklas is een basale autiklas met 8 lagere schoolkinderen.

Op het tempo van elke leerling wordt er gewerkt. Het welbevinden primeert. Elke vrijdag gaan de leerlingen op uitstap om in het alledaagse leven persoonlijke en maatschappelijke vaardigheden te leren. Er worden groepsmomenten gecreëerd om het groepsgevoel te stimuleren en eenvoudige sociale vaardigheden aan te leren.

Vlinders: werken in de klas

Vlinders: naar ’t Spinneke

Vlinders: op uitstap

Vlinders: in de klas