Klimop

Klimop

De Klimopklas is de oudste leerklas met 9 lagere schoolkinderen.

De leerlingen krijgen een schools aanbod (lezen, rekenen en tijd) in kleine groepen op werkbladen en digitaal. Communicatie, leren leren en sociale vaardigheden komen tijdens alle activiteiten aan bod. Daarnaast focust de klas op al iets complexere huishoudelijke en maatschappelijke vaardigheden. Er is een groot bewegingsaanbod: zwemmen, fietsen, turnen en sport en spel.