Vissen

Vissen

De Vissenklas is een gemengde klas met kleuters en lagere schoolkinderen.

Binnen deze klas is er niet alleen oog voor structurele individuele (werk)momenten, die kaderen binnen een auti-werking, maar is er ook ruimte voor groepsmomenten. Tijdens die momenten staan het uitlokken van communicatie (zowel verbaal als non-verbaal), de zintuiglijke waarnemingen en beginnende sociale interacties centraal. Verder wordt er sterk ingezet op het uitbreiden van grof- en fijnmotorische vaardigheden, zoals fietsen en werken met schrijfmateriaal.

Zorg op maat is voor ons belangrijk; elke leerling krijgt een zo’n persoonlijk mogelijk aanbod op verschillende en vooral haalbare gebieden, zoals taal en communicatie, spelaanbod, cognitief aanbod, zelfredzaamheid… Hierin worden we nog eens extra ondersteund door ons paramedisch team.

Maar alles begint met je goed voelen in de vissenklas. Pas als je welbevinden goed zit, kan je open staan om (nieuwe dingen) te leren