Wolken
Wolken

De Wolkenklas is een autiklas met 6 lagere schoolkinderen.

De leerlingen hebben nood aan voorspelbaarheid, veiligheid en structuur. Het welbevinden staat centraal.

Ze krijgen een aanbod in taal en communicatie, spel, zintuiglijke waarneming, cognitief aanbod, persoonlijke redzaamheid en motoriek op maat van elke leerling. Er wordt gewerkt in individuele werkhoeken.