Zonnebloemen
Zonnebloemen

Archief : schooljaar 2018 - 2019

De Zonnebloemklas is een praktische leerklas met 9 lagere schoolkinderen.

Verschillende maatschappelijke thema’s komen aan bod doorheen het schooljaar en worden ervaringsgericht aangeboden. Taal en communicatie worden gestimuleerd binnen het thema en schoolse vaardigheden worden functioneel aangeleerd. De persoonlijke, maatschappelijke en huishoudelijke redzaamheid komen aan bod en worden geoefend in alledaagse situaties.

Centraal in deze klas staat het bevorderen van het groepsgevoel. Zo worden sociale vaardigheden aangeleerd.