Katrinahof Scholen

katrinahof BuBaO Historiek
Logo_KH_white-01

Historiek

Historiek

Visie

Team

Nuttige info

Historiek

Katrinahof is gegroeid uit het speelklasje Katrien in de Borgerhoutsestraat in Borgerhout, waar juffrouw Netty Heynen een tiental kleuters met een verstandelijke beperking begeleidde. Een nieuw initiatief vanuit de Medisch-Pedagogische Kinderkliniek, geïnspireerd door wijlen professor René Dellaert en professor Victor D’Espallier. Katrinahof leverde pionierswerk betreffende Heilpedagogiek voor kleuters, opleiding, wetenschappelijke studie en ontwikkeling van didactisch materiaal. Inspiratie vond men ondermeer bij Maria Montessori en broeder Ebergist De Deyne. Daarnaast kon juffrouw Heynen rekenen op de steun van monseigneur Alfred Daelemans en enkele invloedrijke mensen uit haar onmiddellijke omgeving.

In 1954 wordt de vzw Vereniging Heilpedagogisch Onderricht opgericht, in juli 1955 wordt de eerste klas voor Buitengewoon Lager Onderwijs Katrinahof aangenomen en in 1980 start het Buitengewoon Secundair Onderwijs Katrinahof.

Katrinahof breidt uit en vestigt zich achtereenvolgens aan de Teichmannplaats, de Hagedoornlaan en de Mechelsesteenweg en komt uiteindelijk terecht op de campus Peter Benoitstraat 42/44 en Van Schoonbekestraat 32.

Vanuit de school Katrinahof ontstaan er voorzieningen voor volwassenen met een mentale beperking: in 1970 Katrinahome (nu de Maanwandelaars), in 1979 Iris ten huize Terninck en in 1986 het dagcentrum Katrinahof OC op Linkeroever. Het semi-internaat niet-schoolgaanden start in 1994 en het internaat krijgt zijn officiële erkenning in 2004.

In 2002 overlijdt de stichteres en bezielster juffrouw Netty Heynen en in 2008 E.H. Jan Ulens, die 30 jaar voorzitter was van de vzw Katrinahof. Op dit ogenblik volgen er 200 leerlingen met een matige tot ernstige mentale beperking kleuter-, lager en secundair onderwijs in de vzw Scholen Katrinahof. Vanaf 2007 was Jan Daelemans voorzitter. Hij werd opgevolgd door Rudi Lecoutre in 2019.