Katrinahof Scholen

katrinahof BuBaO Nuttige info
Logo_KH_white-01

Nuttige Info

Historiek

Visie

Team

Nuttige info

SCHOOLSTRUCTUUR

Organigram schooljaar 2024 – 2025:

ORIËNTATIESTROOM

In de oriëntatieklassen ligt de nadruk op:
            Ervaringen opdoen binnen een schoolse werking
            Aanleren van een werk- en leerhouding
          Verkennen welk schools aanbod (beleefstroom, functionele stroom,           leef-leerstroom) best aansluit bij de noden van de leerling
            Basisveiligheid bieden door structuur en routines
            Ruimte om te exploreren en te experimenteren
            Zoeken naar het evenwicht tussen ontspanning en inspanning
            Stimuleren van redzaamheid
            Uitlokken van taal en communicatie

Binnen deze stroom zijn er 3klassen (Eenden, Zon en Zonnebloemen)

 

BELEEFSTROOM

 

In de beleefklassen ligt de nadruk op:

            Basisveiligheid bieden door structuur en routines 
–       Experimenteren met sensorische activiteiten en materialen
            Zoeken naar evenwicht tussen ontspanning en inspanning
            Eenvoudige cognitieve en fijn motorische stimulatie in individueel  aanbod
            Omgeving wordt aangepast aan de noden van de leerlingen
            Persoonlijke redzaamheid stimuleren
            Contact stimuleren en communicatie uitlokken

 

Binnen deze stroom zijn er 2 klassen (Vissen en Sterren)

 

FUNCTIONELE STROOM

In de functionele klassen ligt de nadruk op:
–       Zelfstandigheid bevorderen binnen een beschermde omgeving
–       Afwisseling tussen individuele leermomenten en leermomenten in groei
–       Aanleren van praktische vaardigheden
–       Inzetten op functionele cognitieve vaardigheden
–       Stimuleren van zelfsturing in de uitvoering van taken
–       Zoeken naar een zinvolle vrijetijdsbesteding
–       Verhogen van persoonlijke en huishoudelijke redzaamheid
–       Verderzetten van (ondersteunende) communicatie en taal
–       Inzetten op sociaal-emotioneel welbevinden op individueel niveau
–       Voorbereiden op uitstroom naar een beschermde woon- en leefomgeving met zinvolle dagbesteding.

Binnen deze stroom zijn er vier klassen (Vlinders, Bijen, Maan en Regenboog), waarvan twee klassen met een doorgedreven auti-werking (Maan en Regenboog).

LEEF-LEERSTROOM

In de leef-leerklassen ligt de nadruk op:
–        Transfer maken van het geleerde in een beschermde omgeving, naar de maatschappij
–        Afwisseling tussen individuele leermomenten en leermomenten in groep
–        Verder stimuleren van praktische vaardigheden met oog op integratie in de maatschappij
–        Verder stimuleren van cognitieve (schoolse) vaardigheden
–        Verder stimuleren van een werkhouding
–        Aanleren van sociale en emotionele vaardigheden
–        Aanleren van vrijetijdsbesteding individueel en in groep
–        Verder inzetten op persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijk redzaamheid
–        Communicatieve vaardigheden en taal verder ontwikkelen
–        Inzetten op sociaal-emotioneel welbevinden op individueel niveau
–        Voorbereiden op uitstroom naar een beschermde woon-, leef- en werkomgeving of maatwerkbedrijf.

Binnen deze stroom zijn er vier klassen (Vliegers, Klimop, Wolken en Kikkers), waarvan twee klassen met een doorgedreven auti-werking (Wolken en Kikkers).

SCHOOLUREN

 

Maandag van 9u tot 15u30
Dinsdag van 9u tot 15u30
Woensdag van 9u tot 12u10
Donderdag van 9u tot 15u30
Vrijdag van 9u tot 15u30

De school zorgt voor opvang en toezicht van 8u30 tot 15u45 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op woensdag is er opvang tot 12u35.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Katrinahof BuBaO werkt samen met :

 • MFC Katrinahof
 • MFC Zevenbergen
 • CKSA
 • KOCA
 • Expertisecentrum Autisme Antwerpen
 • Gauzz
 • Merlijn
 • Expant 24
 • LOP Antwerpen
 • OCMW Antwerpen
 • Pedagogische begeleidingsdienst bisdom Antwerpen
 • Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus
 • Ministerie Vlaamse Gemeenschap
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Sport voor Scholen SVS
 • G-sport
 • Klasopstap
 • Sociaal Fonds Antwerpen
 • Opsinjoren
 • Parochie Heilige Geestkerk Antwerpen