Katrinahof Scholen

katrinahof BuBaO Welkom in de vissenklas
Vissen

Vissen

Vissen

Welkom in de vissenklas

 

De Vissenklas is een gemengde klas met kleuters en lagere schoolkinderen.

Het klasteam werkt voornamelijk aan:
> Het welbevinden van de leerlingen
> Uitlokken van taal en communicatie, zintuigelijke waarnemingen en beginnende sociale interacties
> Uitbreiden van grof- en fijn motorische vaardigheden

Dit doen ze aan de hand van een combinatie van groepsmomenten en structurele individuele (werk) momenten te voorzien.