Katrinahof Scholen

Welkom in de kikkerklas
Kikkers

Kikkers

Kikkers

Welkom in de kikkerklas

In de Kikkerklas spelen en leren lagere schoolkinderen samen.

Groepsmomenten worden gecreëerd waar het uitlokken van taal, zintuiglijke prikkeling en beginnende sociale interacties centraal staan. Daarnaast focust de klas op persoonlijke redzaamheid. Korte momenten van werken aan allerlei taken worden afgewisseld met spel.

Er wordt op maat van ieder kind gewerkt.  We kijken naar  wat een kind nodig heeft en spelen daar op in.

We werken in thema’s die inspelen op de interesses van de kinderen.  We trachten onze activiteiten zoveel mogelijk aan te passen aan het thema om de kinderen op een speelse manier te laten leren.