Zon
Zon

Welkom in de zonneklas

De Zonklas is een gemengde kleuter en lagere autiklas.

Het klasteam focust zich voornamelijk op:
> Stimuleren van taal en communicatie
> Aanleren van een goede werkhouding
> Persoonlijke redzaamheid
> Beginnende kleutervaardigheden