Welkom in Katrinahof BuSO2021-02-10T20:35:27+00:00

Welkom in Katrinahof BuSO

Welkom in Katrinahof BuSO

Historiek

Visie

Team

Nuttige info

Inschrijven

Historiek

Visie

Team

Nuttige info

Inschrijven

Een portret van Irving Berlin

Om 2021 vrolijk in te zetten nodigt de VZW Scholen Katrinahof u uit
op een bijzonder nieuwjaarsconcert.

Meer info via deze link.

Unieke mondmaskers

Onze ouderraad verkoopt mondmaskers ten voordele van de schoolwerking.
Eén mondmasker kost 7,5 euro, 3 stuks voor 20 euro.

Meer info via deze link.

De veiligheid van de leerlingen en medewerkers is een absolute basisvoorwaarde in deze coronatijden !

In onze school voorzien we de nodige maatregelen :

 • SCHOOLLOPEN:
  • Zieke kinderen blijven thuis.
  • Als uw kind ziek wordt op school, wordt hij/zij in quarantaine geplaatst en onmiddellijk afgehaald.
  • Als uw kind tot een risicogroep behoort, dient u contact op te nemen met de huisarts.
 • SCHOOLVERVOER:
  • De kinderen die gebruik maken van onze schoolbussen, kunnen meerijden.
  • De leerlingen van de basisschool  en secundaire school zitten op aparte bussen – dwz mogelijk andere toeren, andere begeleiding, andere busuren,…
  • De schoolbussen van de secundaire school stoppen ’s morgens en ’s avonds in de Peter Benoitstraat.
  • De Lijn maakt de toeren op … de school heeft hierin weinig inspraak. We vragen hiervoor begrip.
 • AFZETTEN EN AFHALEN:
  • De kinderen worden afgezet en opgehaald aan de schoolpoort in de Peter Benoitstraat.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle volwassenen, en kinderen vanaf 12 jaar.
  • Hou u aan de 1,5 meter afstand (tussen de ouders onderling – tussen ouders en leerkracht) ! Blijf niet treuzelen.
  • Zorg dat u reglementair geparkeerd staat en het verkeer niet hindert.
 • ACTIVITEITEN
  • Ouders betreden de school niet, tenzij u een uitzondering wordt verleend door de school.

Aanvullende infobrieven :

WIST JE DAT…?

We in corona-tijden extra goed zorg dragen voor elkaar?

In het Bu.S.O. Katrinahof
is elke jongere een volwaardig mens
met een eigen identiteit,
eigen gevoelens,
eigen tekorten en eigen capaciteiten.
Ieder leert en leeft hier volgens eigen ritme
in een aangename omgeving.
We zijn een ‘kleine’ school
omgeven door een grote stad
waar sociale vaardigheden expliciet geoefend worden.
In een sfeer van waardering en vertrouwen
wordt het klimaat gecreëerd
om elke jongere te laten participeren
aan leef- en leersituaties.
Attitudes omtrent groepsbeleving, milieu
en eigen gedrag krijgen hun plaats in het geheel,
geïnspireerd door een christelijke levensvisie.
Onze school wil vooral een warm nest zijn
waar jongeren graag naartoe komen
en zich goed voelen.
Kleinschalig maar groots in onderwijs!