Welkom in Katrinahof BuSO2022-08-30T14:45:09+00:00

Welkom in Katrinahof BuSO

Welkom in Katrinahof BuSO

Historiek

Visie

Team

Nuttige info

Inschrijven

Historiek

Visie

Team

Nuttige info

Inschrijven

In het Bu.S.O. Katrinahof
is elke jongere een volwaardig mens
met een eigen identiteit,
eigen gevoelens,
eigen tekorten en eigen capaciteiten.
Ieder leert en leeft hier volgens eigen ritme
in een aangename omgeving.
We zijn een ‘kleine’ school
omgeven door een grote stad
waar sociale vaardigheden expliciet geoefend worden.
In een sfeer van waardering en vertrouwen
wordt het klimaat gecreëerd
om elke jongere te laten participeren
aan leef- en leersituaties.
Attitudes omtrent groepsbeleving, milieu
en eigen gedrag krijgen hun plaats in het geheel,
geïnspireerd door een christelijke levensvisie.
Onze school wil vooral een warm nest zijn
waar jongeren graag naartoe komen
en zich goed voelen.
Kleinschalig maar groots in onderwijs!