Steun

Steun

Wij zijn steeds verheugd als mensen ons willen helpen door een financiële gift te doen. Als school voor buitengewoon onderwijs kunnen wij door uw bijdrage onze werking nog kwaliteitsvoller afstemmen op de specifieke noden van onze leerlingen.

Tijdens de zomervakantie vernieuwen wij onze speelplaats. Uw hulp kan ons hierbij zeker helpen.

Financiële giften mogen gestort worden op naam van ‘scholen Katrinahof’, rekeningnummer BE27 7370 4075 2773.

Hartelijk bedankt aan: