Katrinahof Scholen

Katrinahof BuSO Nuttige info
Logo_KH_white-01

Nuttige info

Historiek

Visie

Team

Schoolreglement 23 – 24

Door dit schoolreglement te ondertekenen gaat u akkoord met het pedagogisch project van de school.
 

SCHOOLSTRUCTUUR

 

Bu.S.O. Katrinahof Type 2 Opleidingsvorm 1 is een secundaire school voor sociale vorming van matig en ernstig mentaal beperkte jongeren van 13 tot 21 jaar. Zij worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk beschermd leefmilieu. Na hun schoolloopbaan kunnen zij terecht in een dagverblijf of een bezigheidstehuis.

Het Bu.S.O. is een kleinschalige school van 87 leerlingen en ongeveer 35 begeleiders. Het team bestaat uit een directeur, administratief medewerkers, een orthopedagoge en leerkrachten lager en secundair onderwijs. We beschikken tevens over een kinesist, een logopedist en een sociaal verpleegkundige.

De leerlingen zijn verdeeld over 5 graden; 4 graden overeenkomstig hun leeftijd en mogelijkheden, en een autigraad.

Elke graad is onderverdeeld in 2 klassen (A- en B- groep) van 6 tot  max. 10 leerlingen. In de A-groepen wordt extra aandacht besteed aan het werken met vaste structuur. We trachten het aantal wisselende begeleiders in deze groepen te beperken.  De leerlingen van de B-groepen worden verondersteld klassikale opdrachten te begrijpen en uit te voeren. Zij krijgen les van vakleerkrachten waardoor de wisselingen groter zijn.
Voor de leerlingen die er nood aan hebben is er individuele begeleiding voorzien.

Naast onze graden hebben we een BAST-groep, “Bijzondere Algemene Sociale Training” en een PAV-groep, “Praktijk Algemene Vakken”. Zij krijgen een specifiek aanbod. In de BAST-groep ligt de nadruk op het leren samen leven. De PAV-leerlingen worden extra uitgedaagd op vlak van zelfstandigheid in onze maatschappij.

Het Bu.S.O. biedt ook de mogelijkheid tot “Tijdelijk of Permanent Onderwijs Aan Huis “, TOAH en POAH.

 

SCHOOLUREN

 

Maandag van 9u tot 15u30
Dinsdag van 9u tot 15u30
Woensdag van 8u50 tot 12u10
Donderdag van 9u tot 15u30
Vrijdag van 9u tot 15u30

De school zorgt voor opvang en toezicht van 8u30 tot 15u45 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op woensdag is er opvang van 8u30 tot 12u35.

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Onze school werkt samen met:

 • OC Katrinahof
 • MFC Zevenbergen
 • KOCA
 • CKSA
 • Ondersteuningsnetwerk Antwerpen plus
 • Expant 24
 • BuSO Burchtse Weel
 • BuSO Parcival
 • BuSO de Ark
 • OLV Edegem
 • OLV Antwerpen
 • VCLB De Wissel
 • LOP Antwerpen
 • Expertisecentrum autisme Antwerpen
 • Gauzz
 • Encora
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Pedagogische begeleidingsdienst bisdom Antwerpen (dsko)
 • Karel de Grote hogeschool
 • Ministerie van de Vlaamse gemeenschap dienst Onderwijs
 • IDEWE
 • Sport voor Scholen (SVS)
 • G-sport
 • Stad Antwerpen
 • OCMW Antwerpen
 • Opsinjoren
 • Lerende Stad
 • Parochie Heilige Geest
 • Plantin Moretus museum

MEER INFO