Katrinahof Scholen

Katrinahof BuSO Visie
Logo_KH_white-01

Visie

Visie vzw Scholen Katrinahof

De vzw Scholen Katrinahof bestaat uit een kleuterschool, een lagere en een secundaire school voor buitengewoon onderwijs. Onze scholen richten zich uitsluitend tot type 2 en opleidingsvorm 1, met name het onderwijs voor kinderen en jongeren met een matige tot ernstige mentale beperking.

Een team van enthousiaste en gespecialiseerde leerkrachten en paramedici schaart zich vol overtuiging achter een gemeenschappelijk doel: de leerlingen begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.  Dit gebeurt  in een kleinschalige, familiale en warme omgeving.  Ons handelen is christelijk geïnspireerd, met respect en aandacht voor andere levensbeschouwingen.

De focus op één type en opleidingsvorm heeft ons toegelaten onze expertise steeds verder uit te bouwen in dit specifiek onderwijsaanbod. Een leerling van Katrinahof zal van kleuter tot jong volwassene met de best mogelijke ondersteuning kunnen groeien.  Het is onze ambitie om onze leerlingen zich te laten ontplooien tot weerbare personen met de vaardigheden om – met begeleiding – volwaardig deel uit te maken van de maatschappij.

Katrinahof is gesitueerd in de stad en we beschouwen onze ligging als een troef.  Als actieve partner in de omgeving, zowel bij handelaars en zorgbedrijven als in de commerciële en culturele sector, bieden we volop mogelijkheden tot maatschappelijke integratie én acceptatie.

In het groeiproces van de leerling spelen de ouders en het gezin een essentiële rol.  We vinden het daarom zeer belangrijk om dit proces samen te doorlopen én te ondersteunen.